จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจความหมายและองค์ประกอบของอากาศได้อย่างถูต้อง
2.เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิ
3.เข้าใจปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความสัมพันธ์ของบรรยากาศ
4.รู้จักสาเหตุและการป้องกันตนเองจากมลภาวะทางอากาศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: