เนื้อหาบทเรียน

บรรยากาศหมายถึง
ส่วนประกอบของอากาศ
อุณหภูมิของอากาศ
-ปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิอากาศมีความแตกต่างกัน
ชั้นบรรยากาศ
-ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ
ความดันอากาศ
-อุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันอากาศ
ความชื้นของอากาศ
-การวัดความชื้นของอากาศ
-อุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
การพยากรณ์อากาศ
มลภาวะในชีวิตประจำวัน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: