อุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันอากาศ

เครื่องมือที่ใช้วัดความดันบรรยากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์ (barometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความดันของบรรยากาศ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ

1.บารอมิเตอร์แบบปรอท อาศัยหลักการที่ความดันซึ่งเกิดจากน้ำหนักของปรอทในหลอดแก้วปลายปิดที่คว่ำอยู่ในอ่างปรอทต้องเท่ากับความดันอากาศ ถ้าความดันอากาศเพิ่มขึ้น ลำปรอทจะสูงขึ้น และถ้าความดันอากาศลดลง ความสูงของลำปรอทจะลดลง

2.บารอมิเตอร์แบบแอนนิรอยด์ ใช้การยุบตัวหรือพองตัวของตลับโลหะปิดผนึกซึ่งนำอากาศออกไปบางส่วน หากความดันอากาศเพิ่มขึ้น ตลับโลหะจะถูกกดให้ยุบตัวลง และหากความดันอากาศลดลง ความดันภายในตลับโลหะจะทำให้ตลับพองตัวขึ้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: